NABÍZÍME VÁM REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VČETNĚ PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

 TERMÍN PROVEDENÍ REVIZE

Termín provedení revize přizpůsobíme vašim potřebám a požadavkům

 HLÍDÁME TERMÍN DALŠÍ REVIZE

Hlídáme za vás termíny dalších revizí a včas vás upozorníme

 MÁME KVALITNÍ TECHNIKU

Používáme kvalitní měřící techniku, která garantuje spolehlivost a přesnost měřených veličin..

JSME TU PRO VÁS    603 770 930    revize@bludnykoren.cz   Napište nám

PRŮMYSLOVÉ INSTALACE

STROJE

NÁŘADÍ A SPOTŘEBIČE

FOTOVOLTAIKA

RODINNÉ I BYTOVÉ DOMY

BYTY

ODBĚRNÁ MÍSTA

HROMOSVODY

Související služby

ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

PROJEKTOVÁNÍ

ŠKOLENÍ NV 194/2022

 • Společné prostory domu má majitel bytového domu nebo Společenství vlastníků jednotek povinnost revidovat před uvedením do provozu a poté v pravidelných intervalech – obvykle 5 let. Ve specifických případech mohou být lhůty kratší.

  V rodinných domech a bytech se dělají revize obvykle před připojením k síti, při změně majitele, po rozsáhlé opravě nebo rekonstrukci. Opakované revize v pravidelných lhůtách normy nenařizují, ale doporučují provést revizi přibližně jednou za deset let.

  Pokud dům teprve stavíte, revize stavební přípojky je nutno dělat každých šest měsíců.

 • Revize hromosvodů je nutno provádět pravidelně. Hromosvody uvedené do provozu před 1.2.2009 se obvykle revidují každých pět let, hromosvody uvedené do provozu po tomto datu každé čtyři roky. Revize by se také měla provádět po každém úderu blesku.

  O tyto revize se při vzniku pojistné události zajímají pojišťovny.

  Pozor – hromosvody uvedené do provozu po 1.2.2009 nelze revidovat bez projektové dokumentace. Projekt je proto nutno bezpodmínečně nechat udělat a poté archivovat spolu s výchozí revizní zprávou po celou dobu životnosti hromosvodu.

 • Revizní zpráva o výchozí revizi fotovoltaické instalace je nezbytnou součástí dokumentace, nutné k připojení k síti.

  Vzhledem k tomu, že fotovoltaika na střeše představuje požární riziko, je důrazně doporučeno nepodceňovat pravidelné revize a prohlídky.

 • V průmyslových objektech je nutno provádět revize veškeré instalace. Před uvedením do provozu se dělá výchozí revize, na ni navazují pravidelné revize. Lhůty pravidelných revizí jsou dány Protokolem o určení vnějších vlivů.

  Výchozí revizi je nutno archivovat po celou dobu životnosti zařízení.

 • Nejen vrtačky, brusky a další nářadí, ale i kancelářská technika - počítače, kopírky apod. a dokonce i prodlužovací šňůry je ve firmách povinnost pravidelně revidovat.

  Lhůty revizí závisí na způsobu použití spotřebičů a pohybují se od 6 měsíců do dvou let.

 • Protokol o určení vnějších vlivů musí být součástí dokumentace každého průmyslového objektu. Je nutný nejen pro provádění revizí el. zařízení, ale potřebují ho i hasiči, bezpečnostní technik a další.

  Po opravách objektu nebo při rekolaudaci některých prostor objektu bývá nutné Protokol o určení vnějších vlivů opravit, nebo vypracovat znovu.

  Máte-li zájem, můžeme vám s tím pomoci.

 • Vyhláška 50/78 Sb se za 44 let platnosi stala téměř ikonickou a věděli o ní i lidé, s elektrotechnikou nijak nespojeni.

  Nicméně v r. 2022 byla nahrazena Nařízením vlády NV 194/2022 Sb.

  Zkoušky z Vyhlášky 50/78 Sb. jsou stále platná po celou dobu, na kterou byla vydána. Nové zkoušky pro získání oprávnění už se však provádí dle nové legislativní úpravy.

  Můžeme Vás navštívit ve Vaší firmě a provést školení i následné přezkoušení.

OBLAST PŮSOBNOSTI

Brno a Jihomoravský kraj
Kroměříž a Zlínský kraj
Praha
celá republika (obvykle průmyslové instalace a prostředí s nebezpečím výbuchu)

Orientační ceny

   
Revize bytové instalace přibližně 2000 Kč až 4000 Kč
Revize domovní instalace přibližně 3000 Kč až 5000 Kč
Revize průmyslových instalací cena dohodou, dle rozsahu
Revize hromosvodů - dva svody 2000 Kč
Revize hromosvodů - další svody 500 Kč za každý další svod
Revize el. nářadí a spotřebičů 70 Kč za kus, nejméně však 1000 Kč
   

Uvedené ceny jsou pouze orientační a odvíjí se od rozsahu revidované instalace nebo zařízení